• Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский
  • Spanish
  • France
  • Germany

Hepatit C Hastalarına Müjde !

Hepatit C Hastalarına Müjde !
 
 

 

Hepatit C Hastalarına Müjde!

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının  Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yaptığı yeni değişiklikler  yayınlandı.Resmi gazetede yayınlanarak  yürürlüğe giren yeni Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)  ile birlikte hepatit C tedavisinde kullanılan yeni ilaçlarla ilgili  düzenlemeler uygulamaya girdi.Hepatit C hastalarının uzun süredir beklediği bu düzenleme  ile birlikte hastalar belli kurallar dahilinde olmak koşuluyla Telaprevir tedavisi alabilecek.Telaprevir tedavisi hepatit C hastalarında tedavi başarısını %80’lere kadar yükseltebilen bir ajan olarak gösterilmektedir.

 Hepatit C’nin mevcut uygulanan tedavisi nedir? Tedavi başarısı ne kadardır?

    Halen hastalarımıza Pegile interferon + Ribavirin tedavisi uyguluyoruz.Pegile interferonun ülkemizde Pegasys, Peg intron adlı ilaçları eczanelerde mevcuttur.Ribavirinin  ise; Rebetol, Copegus, Viron, Viranis, Ribasphere isimli  ilaçları eczanelerde bulunmaktadır.Pegile interferon iğnesi haftada bir gün cilt altı uygulanmakadır.Ribavirin ise  kiloya göre doz ayarlaması yapılarak hastaya ağızdan verilmektedir.Toplam tedavi süresi 1 yıldır.

Günümüzde tedavinin başarısı ortalama %40-50 dolayındadır.Bu oran bizlerin ve hastaların arzuladığı oran değildir.

 Hepatit C tedavisinde yeni ilaçla birlikte tedavi başarısı ne olacak?

      Yeni ilaç Telaprevir ‘’İncivo’’ ismiyle eczanelerde satılmaktadır.Bu  yeni  ilacın günlük  dozu 3x2 tablettir.8 saatte bir ağızdan alınmaktadır.

     Telaprevir (İncivo) ‘in yer aldığı yeni tedavi protokolü uygulanan hastalarda %75, sadece Pegile İnterferon + ribavirin alan hastalarda ise %44 tedavi başarısı elde edilmiştir.

     Telaprevir’in yer aldığı yeni tedavi protokolü uygulanan hastaların %58’i kısaltılmış  24 haftalık tedavi için uygun bulunmuştur.Altı aylık tedavi için hastada siroz olmaması gereklidir.Ayrıca tedavinin 1. ayı sonunda ve 3. ayı sonunda HCV-RNA’nın (-) olması gereklidir. Altı aylık tedavide ilk  3 ay; üçlü tedavi (Pegile interferon + rebetol + telaprevir ) uygulanır.Son  3 ay ise ikili tedavi  (Pegile interferon + rebetol )  uygulanır.

 24  haftalık tedavi süresi uygulanan hastaların %89’unda kalıcı viral yanıt elde edilmektedir (Yani virüs vucuttan tamamen atılmaktadır).

    Sonuç olarak  bu yeni ilaçla birlikte hastaların önemli bir kısmı (siroz hastaları hariç) 6 ayda tedavi edilecektir.Tedavi süresi yarı yarıya azalacak ve tedavi başarısı da % 80’e kadar çıkacaktır.

     İlk tedavi sonrası nüks etmiş hastalarda Telaprevirli üçlü tedavi ile başarı %83 dolayındadır.Nüks hastalarında üçlü tedavinin uygulanması  bu düzenleme  ile onay almıştır.

     Daha önceden tedaviye kısmi yanıt veren hastalarda başarı %59 dolayındadır.Daha önceden tedaviye hiç yanıt vermeyen hastalarda başarı ise %29 dolayındadır.Bu hastalarda üçlü tedavinin uygulanabilmesi  bazı kriterler dahilinde mümkün olacaktır.

Hastada siroz tablosu varsa ; üçlü tedavi (Pegile interferon + rebetol + telaprevir ) uygulanabiliyor.Hastada karaciğer biyopsisinde fibrozis  4/6 üzerinde ise (İshak skoru), Trombosit sayısı 100.000 altında ise, PTZ  kontrolün 3 sn. üzerinde ise (Bu koşullardan herhangi biri varsa) hepatit C hastaları yeni ilaçtan yararlanabiliyor.Siroz  hastalarında hepatit C tedavi süresi 1 yıldır.Bu yeni ilacın aylık maliyeti 12.000 TL. kadardır.

 Yeni  ilacın yan etkileri nelerdir?

    Bu ilaçların major yan etkileri;telaprevirde cilt döküntüsü/kaşıntı ve anemidir (kansızlık).Tedavi esnasında kansızlık oluştuğunda ribavirin dozları tedricen azaltılabilir.

 

  SON SÖZ: Telaprevir hepatit C hastaları için yeni bir umut olacaktır.